Szczyrk | Klimczok

#6

Wycieczkowo | Warszawa

Śluby, śluby i po ślubach

#3

"Presja otoczenia nie pozwala na luksus bycia sobą"

"Czy zbyt długie roz­myśla­nie o życiu, życia nam nie zabiera?"